Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

14 mei Webinar - Mission Level System of SE binnen Health Care

Tijdens onze tweede webinar zal Henry Mulder van Q-Consult Zorg een presentatie geven met als onderwerp; "Mission Level System of Systems Engineering binnen Health Care".

Henry Mulder hanteert het motto: "Leren om op een zinvolle en menswaardige wijze gebruik te maken van technologische innovaties."

Ruimte om te leren is het middel om samen het welbevinden, zelfredzaamheid, eigen regie, herstel en participatie van kwetsbare personen te versterken met de nieuwe mogelijkheden. Vanuit zijn high-tech achtergrond en een aantal persoonlijke ervaringen heeft hij de taak opgepakt
om innovaties geschikt voor het leven te maken.
Reizen naar mooie afgelegen gebieden in de wereld met weinig gezondheidszorg, de mantelzorg voor mijn ouders en het ontdekken van oplossingsgericht werken gebruikt in instellingen voor verstandelijk beperkte personen waren de persoonlijke ervaringen om in te zien hoe hij zijn high tech kennis doelgericht kan inzetten in de gezondheidszorg.
Hij is nu al ruim 20 jaar lang actief in kleine en grote projecten om de zorg te transformeren naar een efficiëntere digitale aanpak.

Tijdens deze webinar zal Henry ons aan de hand van onderstaande agenda meenemen in het onderwerp.

Introductie

  • Gastspreker 
  •  Actualiteit van het corona virus: zorg op afstand om de zorg te kunnen continueren

Gezondheidszorg als systeem 

  • Architecture Frameworks
  • Zorgstelsel van Nederland, een systeem van 1.000.000 betrokken medewerkers
  • Complexiteit, “a wicked problem”
  • Trends naar Zorg 4.0

ML SoS

  • Decompositie
  • Compositie naar de nieuwe zorg

Discussie: SE aanpak geschikt voor de zorg?

Deze avond ben je welkom vanaf iedere locatie in Nederland (of daar buiten). Meldt je snel aan via onze website. Na aanmelding ontvang je via mail een link naar de webinar.