Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

14 april Webinar - ALV + "De transitie van MBSE naar MDSE"

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus, is de geplande netwerkbijeenkomst vervangen door een online event. Op de agenda staat de uitgestelde ALV en een presentatie van Marc Hamilton.

Deze keer geen gezamenlijke broodjes en afsluitende netwerkborrel, maar verder bieden we wederom een programma zoals jullie van ons gewend zijn. We starten de avond met de ALV, waarna Marc Hamilton van Altran ons mee zal nemen in de "Future of SE"; "Hoe beïnvloedt de transitie van MBSE naar MDSE de rol van Systems Engineering".

Marc zal tijdens deze avond ingegaan op de gevolgen van de digitalisering van multi-disciplinaire engineering processen op de rol van de Systems Engineer. We zijn in een fase waarin onderkend wordt dat modellen nodig zijn om de systems (en overige) engineers te ondersteunen (Model Based Systems Engineering). De sprong die we moeten maken om aan de steeds hogere eisen en snelheid van ontwikkeling te voldoen is die waarbij de computer veel taken van de (systems) engineer overneemt. Daarvoor dienen modellen door de computer te worden geïnterpreteerd zodat deze modellen een primaire rol krijgen in het engineering proces (Model Driven Systems Engineering).

Waar de mens zeer bedreven en flexibel is in het interpreteren van talen, is een computer dat niet. Modelleertalen zijn dan ook heel beperkt in semantiek en missen de relatie met de werkelijke wereld (de engineering omgeving). Het afstemmen van de mens op de computer en het delen van de engineering omgeving (disciplines, afdelingen, maar ook uitbestedingen of inkoop bouwblokken) op elkaar vereist het op de juiste wijze toepassen van context specifieke en bestaande generieke modelleertalen. Deze afstemming vormt een belangrijke taak van de systems engineers, wat tot gevolg heeft dat de systems engineers de rol van taal en de semantische niveaus in de engineering omgeving expliciet zullen moeten maken en binnen die omgeving moeten standaardiseren.

Marc Hamilton is werkzaam bij Altran als advanced expert op het gebied van Model Driven Engineering. Daarnaast werkt hij één dag in de week als Fellow voor het High Tech Systems Center (HTSC) op de Technische Universiteit van Eindhoven.

In beide rollen staat de computer ondersteuning in (systems) engineering centraal. Marc heeft ruim twintig jaar ervaring in het automatiseren van engineering omgevingen voor met name “high tech” (software intensieve) systemen. De basis hiervoor ligt in de menselijke communicatie in deze omgevingen. Door de toepassing van taaltechnologie in combinatie met beschikbare modelleringstechnieken kunnen de omgevingen daadwerkelijk “model gedreven” worden, wat vele kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare voordelen biedt.

Voor onze nabije toekomst is het van belang om het begrip rond en de verdere ontwikkeling van dergelijke computerondersteuning te vergroten. Marc werkt dan ook, naast de praktische toepassing van MDE technieken, aan het ontwikkelen van onderzoek en bijbehorende faciliteiten op het gebied van Digital Engineering. Ook zullen studenten beter moeten worden voorbereid op het werken in sterk geautomatiseerde engineering omgevingen, wat aanleiding geeft tot het vernieuwen en beter integreren van Systems Thinking in het curriculum.

Zoals aangegeven ben je deze avond welkom vanaf iedere locatie in Nederland (of daar buiten). Meldt je snel aan via onze website, waarna een mail ontvangt met daarin een link naar de webinar.