Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Netwerkbijeenkomst 21 november - “Het huis van samenwerking”

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 21 november aanstaande gaan Johan Blankestijn (Dutch Boostring Group) en Rob Jansen (Open Blik) het hebben over samenwerking en vertrouwen. Waarom is dit zo belangrijk binnen de projecten die wij uitvoeren?

Als dat vertrouwen er is, hoeven we niet van te voren alles vast te leggen in regeltjes, en kunnen we problemen samen oplossen. Zo leren we elkaar steeds beter kennen.

Steeds vaker merk je dat het resultaat van projecten afhangt van de communicatie en samenwerking onderling. Als opdrachtgever en opdrachtnemer heb je in feite 1 gezamenlijk doel; het project tot een succesvol einde brengen. Maar de onderliggende belangen lopen vaak erg uiteen en zijn vaak niet transparant.

Waar gaat het dan precies mis? Dit is vaak een kwestie van gebrek aan vertrouwen. Te vaak wordt in de bouwsector gesproken over ‘in de wedstrijd zitten’, alsof we tegen de andere partij in het project werken.

Maar als we samen willen werken moeten we met een ander uitgangspunt beginnen. We moeten elkaar vertrouwen, en zorgen dat er een eenduidige focus op de projectdoelstellingen ontstaat en dat openheid en transparantie is over ieders belangen. Er moet een gedeelde verantwoordelijkheid zijn startend bij het gezamenlijke belang. We hebben dus geen tegenstander, maar juist een partner. Eén project, één team, één belang!

Tijdens de informatiebijeenkomst van 21 november gaan we bouwen aan samenwerking vanuit de praktijk, theorie en middels een casus. Daarnaast wordt de relatie gelegd tussen samenwerken en SE!
Met als running case het project grootschalige renovatie van sluizen en bruggen in het IJsselmeergebied.

Programma
1. Samenwerken vanuit de praktijk
Johan Blankestijn werkte aan de grootschalige renovatie van sluizen en bruggen in het IJsselmeergebied. De samenwerking ging daar zo goed dat hij deze ervaring graag deelt.
2. Samenwerken in relatie tot SE
We leggen de relatie tussen samenwerking en SE.
3. Casus samenwerken

Na de theorie gaan we in groepjes uiteen om met elkaar te werken aan een betere samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers. Dit doen we in de vorm van een casus.

Wie zijn de sprekers:
Johan Blankestijn (Dutch Boostring Group) werkt graag expliciet, resultaatgericht en in teamverband samen aan grote projecten die bijdragen aan duurzame oplossingen voor mens en omgeving.
Rob Jansen (Open Blik) heeft een passie voor het verbinden van mogelijkheden en ambities van mensen en organisaties. Creativiteit heeft daarin een belangrijke rol, omdat verbeeldingskracht een gezamenlijke taal creëert. Tegelijk is een scherpe analyse van strategisch belang om uitgangspunten, koers en tempo van verandering te bepalen, om daarmee aan te zetten tot vernieuwing.

Meldt je snel aan via deze link!