Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

EMEASEC 2018: MBSE en Agile zijn hot!

De EMEASEC is een Systems Engineering Conference, die iedere 2 jaar georganiseerd wordt binnen de EMEA regio van Incose. Dit jaar georganiseerd door GfSE (Gesellschaft für Systems Engineering) in Berlijn. Er was een dag met tutorials, en 2 dagen met key-notes, presentaties en discussies. Lees hier een samenvatting van Ger Schoeber. 

Dag 1
De eerste dag was gewijd aan algemene tutorials en tool vendor tutorials. Hiermee was er goede diepgang voor de model gebaseerde aanpak. Hier zien we zeer goede vooruitgang. De grootste uitdaging voor de komende jaren zal nog zijn om modellen vanuit verschillende disciplines te integreren. Dergelijke combinaties kunnen bijzonder veel meerwaarde geven door de onderlinge invloeden geautomatiseerd zichtbaar te maken. En dit is hard nodig. Denk aan onderlinge invloeden tussen fysieke afmetingen, netwerk performance, warmte ontwikkeling, energieverbruik etc.

Zowel de ontwikkelingen op de universiteiten als de ontwikkelingen bij tool vendors om ook round-trip engineering te realiseren gaan goed vooruit. Tools kunnen goede 3D weergaves geven, scenario’s simuleren, tot en met koppelingen met systemen in het veld. Daarmee is het mogelijk om real-life data te koppelen aan de modellen in de tools en omgekeerd.

De tweede en derde dag waren flink gevuld met een breed aanbod van presentaties vanuit grote en kleine bedrijven, engineering bedrijven, universiteiten en tool ontwikkelaars. Tevens was er zowel op dinsdagochtend en woensdagochtend en mooie discussie met een panel en goede interactie met het publiek.

Dag 2
De aftrap van de tweede dag was een key-note door Garry Roedler, de huidige Incose president. Roedler benadrukte de snelheid van innovatie en technologie en de uitdaging van Systems Engineering om deze snelheid bij te houden. Ook raken systemen en producten steeds verder gekoppeld. Het ontstaan van System of Systems kan een knelling geven betreffende de aansprakelijkheid. Wie is er verantwoordelijk, indien een connected System of Systems faalt?

Aansluitend een panel discussie over FuSE – Future of Systems Engineering. Met onderwerpen als ‘complicated vs complexity’; bewustwording van het doel van waarde creatie bovenop de aandacht voor systemen of technologie; verschuiving naar software met ‘continuous delivery’ en haar uitdagingen; en uiteraard educatie. Zijn opleidingsinstituten naar de toekomst toe in staat om ontwikkelingen in het veld bij te houden en te zorgen dat de juiste state of the art ‘systems engineering’ onderwezen kan worden?

Eind van de dag was er nog een inspirerende presentatie over snel groeiende systeemcomplexiteit wat een mooie discussie opriep. Als systemen complexer worden in de snel veranderende tijd en omgeving, is het dan wel verstandig om een poging te doen dit bij te houden middels nog meer van het zelfde? Of moeten we SE hierin mee laten evolueren? Provocerend: stop met schrijven van nog meer requirements, maar geef de klant snel en veelvuldig prototypes!

Dag 3
Dit was een interessante knipoog naar agile wat een zeer inspirerend vervolg kreeg op woensdagochtend met de key note van Arnaud Chivard van Airbus. Een mooi pleidooi over wat agile echt betekent en hoe dit voor verhoogde efficiëntie en effectiviteit kan leiden. Met als belangrijkste tip: start altijd vanuit een systems thinking gedachte. Samen met de klant anticiperen op voortschrijdend inzicht - zeker doen, maar zonder blauwdruk of fundament starten is bijzonder onverstandig!