link

Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

23 September: 25-jarig jubileum INCOSE-NL

Op 23 september 2021, vieren de International Council on Systems Engineering (INCOSE), afdeling Nederland en Jong INCOSE Nederland, het 25 jarig jubileum. Een dag waarbij wordt stilgestaan bij de successen en leermomenten van de afgelopen jaren, de huidige “State of the Art” en de doelen die INCOSE Nederland, Jong INCOSE Nederland en INCOSE Internationaal zich voor de komende 15 jaar hebben gesteld.

Lees meer

System Engineering @ ASML praktijk en uitdagingen

Frank de Lange & Tom Castenmiller, ASML

Onlangs maakte de BBC melding van "a relatively obscure Dutch company - ASML" die een sleutelrol speelt in de semiconductor business. De, nog niet zo lang geleden volstrekt onbekende, leverancier van lithografische chipproductiemachines staat nu vol in de schijnwerpers. Welke rol speelt System Engineering in het succes van ASML over de afgelopen 30 jaar. Welke nieuwe ontwikkelingen komen er op ons af? Is het tijd voor een herijking naar System Engineering 2.0?

Over Frank de Lange

 FrankDeLange

Frank de Lange heeft zijn master in Werktuigbouwkunde, Fijnmechanische Techniek in 1986 aan de TU Delft behaald. Na enkele jaren in het buitenland en Nederland gewerkt te hebben is hij in 1991 bij ASML gekomen. Daar heeft hij de eerste jaren als Manufacturing & Service engineer gewerkt, daarna als projectleider voor verschillende projecten. Sinds 2006 is hij manager binnen de afdeling System Engineering. Momenteel leidt hij een groep van ongeveer 20 system engineers, verantwoordelijk voor de definitie van EUV-systemen op het gebied van Overlay, Productivity en Product Safety. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van methodologieën gerelateerd aan System Engineering, zoals systeem decompositie, requirement engineering, configuratiemanagement en system modeling.

Over Tom Castenmiller

 TomCastenmiller

Na de studie Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en 7 jaar bij Océ Copiers & Printers in Venlo startte Tom in 1997 bij ASML in Veldhoven. Als System Engineer (SE) heeft hij daar in de loop van 25 jaar verschillende functies gehad. Van Function SE Metrology & Sensors naar Platform SE TWINSCAN en NXT; als Groepsleider SE en Technology Roadmap owner voor Overlay, Focus en Imaging. In 2012 werd hij gevraagd om het system-of-systems SE werk vorm te geven onder de naam Node Solutions SE. Vandaag de dag geeft hij leiding aan het Node SE team (15 personen) in de rol van Groepsleider en als Project Manager.

System Engineering en integraal ontwerpen zit nog niet in de genen van alle stakeholders bij complexe infrastructuurprojecten

Hans Vrieling: "Wie in contractvoorbereidingsfase niet goed definieert wat het beoogd gebruik van een nieuw
systeem is, loopt in een complex werk al direct bij aanvang vertraging op."

 Zowel aan opdrachtgever zijde als aan opdrachtnemer zijde zit daarbij SE onvoldoende in de genen. Grote complexe infrastructuurprojecten worden veelal ingericht op basis van structuren die goed aansluiten op het proces van GWW & civiele techniek maar die onvoldoende zijn om ook industriële automatisering en dynamische systemen goed te ondersteunen. Hierdoor ontstaat veelal direct bij de start een faseverschil bij opdrachtnemer tussen de diverse disciplines die leidt tot integraliteitsissues en daarmee aan twijfel en zorg bij opdrachtgever. De vraag die rijst is, of het niet tijd wordt voor een andere aanpak met als bijkomende vraag hoe onze  scholingsinstituten hierop kunnen inspelen.

Over Hans Vrieling​

 HansVrieling

Hans Vrieling is Ontwerpmanager Industriële automatisering en Elektrische installaties bij Bouwcombinatie LEVVEL. Hans Vrieling is gestart bij gunning van het project als manager systeemintegratie. In deze fase heeft hij leidinggegeven aan het inrichten en opstellen van de integrale ontwerpproducten (Operational Concept Description, Systeem ontwerp en diverse functionele ontwerpen).​
Momenteel is hij verantwoordelijk voor het uitwerken van genoemde ontwerpproducten naar definitieve ontwerpen geschikt voor uitvraag naar marktpartijen en de begeleiding van marktpartijen in UO fase (inclusief de softwareontwikkeling).​
Voorafgaand aan dit huidige project is Hans Vrieling verantwoordelijk geweest tot aan het verkrijgen van de openstellingsvergunning voor de discipline Technische Installaties bij de tunnel in de A4 tussen Delft en Schiedam en tevens bij de tunnels in de A73 bij Roermond.

Shell’s systems engineering journey in projects & engineering – Successes and challenges

Harry van der Velde & ChangLih Ee: "In this session, we will take the audience through the Systems Engineering journey Shell has gone through over the last 5 years as part of their larger capital improvement program."

The case for change at the time will be addressed as well as details around the journey itself, what are the successes to date and what have been (and sometimes still are) the challenges when it comes to implementing Systems Engineering in Capital Projects.

Key item in the journey is the transformation from a document centric way of working to a data-centric way of working. Huge strides have been made at this front, but there is a lot more that needs to be done. What that means in detail and Shell’s vision on transforming the industry in that respect will be shared in more detail.

The session will close with reflection, lessons learned and a look into the future; where lie the opportunities and challenges and what needs to be done to substantially contribute to Shell’s wider purpose of Powering Progress and its capital improvement program.

About Harry van der Velde

 HarryVdVelde

After a study and PhD in Mechanical Engineering at the University of Twente, Harry van der Velde left for Aberdeen in 1997 as an engineer to support the offshore production of oil and gas. In the meantime - more than 20 years later - he still enjoys working for Shell. All in all, a very diverse career with 10 jobs, five countries and interactions with countless different people.
His interest in system engineering was sparked when he developed a deep water oil production floater in Malaysia with a group of Texans. Harry van der Velde was made Lead Systems Engineer without knowing exactly what that meant. The project itself was a complete failure although the installation is now very successful in the production phase. Since then he has been involved in a number of mega projects in Systems Engineering roles such as Prelude FLNG and the Kazakhstan Kashagan project. He concluded that the conventional way we tried to do these projects (i.e. with many thousands of documents and different wishes from various stakeholders) no longer works. This insight has been strengthened in the last three years, now that Harry van der Velde is responsible for the assurance of Shell's liquefied gas, gas-to-liquid and 'New-Energies' parts in internal audit. In addition to insights into how risks can best be managed, he has also learned how to convince others and get them excited. In a sabbatical in 2018, Harry van der Velde certified himself as a systems engineer and did an online MBA in the field of energy transition.

About ChangLih Ee

 ChangLihEE

ChangLih Ee is a Chemical Engineer by training who has worked for Shell in Malaysia, USA and the Netherlands since 2005. During this time, he has worked in concept development and project delivery of multiple shallow and deep-water production facilities. In the last 3 years, ChangLih has been part of the team driving Systems Engineering implementation in Shell where he takes an active role in developing internal guidelines, delivering trainings, supporting implementation in projects, and collaborating with external partners to mature our industry’s digital requirements transfer capability.