Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

14-12 Webinar - Holistically Composable and Sustainable Digital Twins and Threads

Deze avond organiseert INCOSE-NL haar laatste bijeenkomst van 2021, met deze keer presentatie van Eugen Schindler (Digital Transformation Architect bij Canon Production Printing​).

Het onderwerp 
Canon Production Printing (voorheen Océ) bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en is een wereldleider op het gebied van digitale beeldbewerking, industrieel printen en collaboratieve zakelijke diensten. Om onze systemen beter, sneller en goedkoper te kunnen ontwerpen en begrijpen, hebben we een lange geschiedenis van modellering in alle disciplines en afdelingen. De visie van onze R&D met betrekking tot digitale transformatie is dat ecosystemen van continue gevalideerde modellen leidende artefacten worden tijdens de levenscyclus van productvarianten en hun digitale tweelingen (digital twins). Door dit te combineren met een platformgebaseerde aanpak voor het maken van producten, is onze grootste uitdaging continue digitale transformatie: organisatie, proces, architectuur, (systeem)engineering, digitale artefacten (ook bekend als modellen), datawetenschap, AI, enz. gaan hand in hand om stapsgewijs een omgeving te bouwen en in stand te houden die platform- en productontwikkeling op alle niveaus en alle dimensies mogelijk maken.

Hoewel dit een ambitieuze onderneming is en we nog maar aan het begin staan van een vergaande digitale transformatie, wordt in deze presentatie onze visie gedeeld en enkele ingrediënten die nodig zijn om een dergelijke visie te realiseren.

Ondersteund door praktische voorbeelden en uitdagingen die we zijn tegengekomen tijdens het ontvouwen van de visie, worden verbanden getoond tussen ingrediënten zoals compositie, variabiliteit en vooral het menselijke aspect, dat volgens ons cruciaal is bij het inbedden van een continue digitale transformatie-mindset in het DNA van een bedrijf, en, mits goed ontworpen, exponentiële toegevoegde waarde zal geven met elk toegevoegd stukje digitale kennis in een ecosysteem van onderling verbonden digitale artefacten dat alomtegenwoordig wordt gebruik voor dagelijkse productontwikkelings activiteiten

Over Eugen Schindler
Eugen Schindler werkt als systeemarchitect voor digitale transformatie bij Canon Production Printing. Hij weet de multidisciplinaire, multidomein en holistische puzzel met betrekking tot de digitale transformatie, vanuit een idee en alle afzonderlijke inspanningen om te zetten naar een gecoördineerde, alomtegenwoordige praktische architectuur en manier van werken.
Vanuit zijn achtergrond op het gebied van systeemmodellering van interoperabiliteit en het samenbrengen van belangrijke monodisciplinaire inspanningen op het gebied van modellering en (systeem)engineering, legt hij verbindingen met andere belangrijke gebieden in digitale transformatie, zoals datawetenschap en AI. Dit stelt Canon Production Printing in staat om multidisciplinaire systeemmodellering te realiseren en in stand te houden, wat resulteert in een geïntegreerde infrastructuur en manier van werken, waarbij praktische domeinspecifieke modellering wordt opgeschaald naar het organisatieniveau en deze ten goede komt aan de activiteiten met betrekking tot de dagelijkese productontwikkeling.
Eugen heeft zijn MSc in Computer Science en PDEng in Software Technology behaald aan de TU/e en maakt gebruik van zijn 13+ jaar ervaring (opgebouwd bij verschillende bedrijven zoals MuTracX, Sioux en ASML) in domeinspecifieke modellering, software- en systems-engineering/-architectuur.

Een mooi onderwerp om het jaar mee af te sluiten!
De avond is online bij te wonen (via Teams). Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Een week voor de webinar volgt een tweede mail met daarin een link naar de online vergadering.