Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

22 April Webinar - Toepassing van SE binnen TNO

Op 22 april zullen Frank Benders en Wim de Jong, twee senior Systems Engineers uit verschillende Units van TNO, vertellen over de TNO organisatie en hoe Systems Engineering bij TNO wordt toegepast.

TNO is in 1932 bij wet opgericht om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft TNO een onafhankelijke positie. Meer over de structuur en het bestuur van TNO lees je hier.

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de 2600 professionals van TNO, dagelijks aan. Meer over de missie en strategie van TNO lees je hier.

TNO was tot en met 2020 lid van de Corporate Advisory Board van INCOSE International en is sinds 1 januari sponsor van INCOSE-NL.
Systems Engineering is een belangrijke discipline binnen TNO. TNO heeft, gebaseerd op het INCOSE Handbook, een eigen SE handboek. In dit handboek worden verschillende categorieën projecten gehanteerd om de SE aanpak te kunnen schalen naar het type project.

Frank Benders heeft Electrotechniek gestudeerd aan de TU/e en als vervolg de Ontwerpersopleiding Technische Informatica. In 1996 is hij gaan werken bij TNO in het Defensie domein. Eerst in de afdeling operations research voor de Marine en vervolgens als systems engineer en project/programma leider in de afdeling Akoestiek en Sonar. Sinds 2014 is hij senior systems engineer/architect in het automotive domein binnen de afdeling Integrated Vehicle Safety. Zijn basis ligt op het gebied van system ontwikkeling van veilige complexe autonome en adaptieve system of systems die gebruikmaken van slimme sensoren, geavanceerde signaalverwerking en aansturing.

Wim de Jong heeft natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft en is daarna gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is in 1997 bij TNO gaan werken in het Defensie domein op het gebied van Infra Rood signaturen. Sinds 2010 is hij actief als senior Systems Engineer in Delft bij de afdeling Optics van de Unit Industry. Zijn basis ligt op sensor systemen die gebruik maken van fiber optische meettechnieken. Daarnaast is hij actief als Systems Engineer in de ontwikkeling van optische sensoren in het medische domein.

Is je interesse gewekt? Meldt je dan snel aan via deze link!