Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

16 maart - ALV + Webinar

16 maart ALV, bestuurswissel én een presentatie over ARCADIA (MBSE aanpak)

16 maart organiseren wij onze eerste ALV van 2021. Met als belangrijkste agendapunt, zoals ook gemeld in de nieuwsbrief de installatie van twee nieuwe bestuursleden. Harry van der Velde en Mari van de Ven zullen als kandidaten voor respectievelijk aankomend voorzitter en penningmeester worden voorgelegd aan de ALV.

Aansluitend volgt uiteraard ook een vakinhoudelijk onderwerp. Deze keer verzorgd door Thomas Le Montagner van Thales Hengelo.

Thomas Le Montagner is een System Engineer met 5 jaar ervaring in het toepassen en implementeren van de Systems Engineering methode in industriële organisaties. Hij heeft zijn master Aerospace Engineering behaald aan de ENSICA in Frankrijk. Thomas heeft meegewerkt aan het ontwerp van elektronische systemen voor lanceerinrichtingen voor de ruimtevaartindustrie. Op dit moment ondersteund hij de opzet van een MBSE aanpak binnen Thales Nederland voor de ontwikkeling van maritieme verdedigingssystemen, om zo het systems engineering proces te optimaliseren.

De presentatie wordt gegeven in het Engels. Zodoende ook alvast een Engelstalige toelichting:
Starting with an introduction of ARCADIA, a MBSE methodology widely used within and outside Thales from System-of-systems to components, the presentation will then relate the deployment and implementation of MBSE in Thales Netherlands projects.

De complete agenda voor deze avond is als volgt:
1.   Opening ALV
2.   Terugblik 2020
3.   Algemene zaken
4.   Financieel Jaarverslag 2020; verslag Kascommissie
5.   Bestuurswissel:
      penningmeester en (aankomend) voorzitter
6.   Plannen 2021
7.   Rondvraag
8.   Sluiting ALV
9.   Korte koffiebreak
10. Presentatie ARCADIA

De notulen van de ALV in november 2020 zijn (alleen voor leden) te downloaden op onze website. We hopen jullie deze avond in grote getale (online) te mogen verwelkomen! Aanmelden is mogelijk via deze link.