Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Terugblik netwerkbijeenkomst 23 mei 2019

In het schitterende ProRail gebouw 'de Inktpot' ging mijn lezing van 23 mei j.l. over de uitdagingen die, nu de 4e industriële revolutie op echt stoom komt, voor Systems Engineering "voor de deur staan".

Indien we als vakgebied relevant willen blijven, dan moeten we gaan inspelen op die uitdagingen. Samen met andere beroepsorganisaties heeft INCOSE het initiatief gestart, onder de naam "Future of Systems Engineering" (FuSE). De lezing schetste de uitdagingen waarvoor we staan én de gemaakte FuSE plannen om als discipline relevant te blijven in de toekomst.

Het onderwerp trok weliswaar niet meer dan zo'n 20 deelnemers, maar de presentatie bood veel gelegenheid tot discussie en interactie met de groep deelnemers. Het is goed om te noemen dat tijdens de INCOSE EMEA Workshop, die op 10 en 11 oktober plaats vindt in Utrecht, deelnemers bijgepraat kunnen worden over de stand van zaken rond de Future of Systems Engineering.

Paul Schreinemakers
INCOSE EMEA Sector Director
FuSE core team member