Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Vernieuwd privacyreglement INCOSE-NL

INCOSE-NL gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Naar aanleiding van deze nieuwe wet heeft INCOSE-NL de nodige stappen ondernomen en haar privacyreglement geactualiseerd.

De nieuwe privacyverklaring is te hier terug te vinden. (toegankelijk voor INCOSE-NL leden).