Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

SIG SEI (Systems Engineering Invoering)

 

Waarom de SIG-SEI?
De Special Interest Group (SIG) "Systems Engineering Invoering" (SEI) is opgericht omdat is gebleken dat een nieuwe aanpak of andere werkwijze niet zonder slag of stoot in een organisatie ingevoerd kan worden. De nieuwe terminologie en de nieuwe (ongeschreven) regels zijn niet meteen voor iedereen duidelijk, worden niet direct door iedereen begrepen, sommigen zien de voordelen of het belang niet, anderen zijn ronduit tegen. Om effectief te kúnnen verbeteren moet inzicht en kennis van methode, gekoppeld worden aan vaardigheden als motiveren van, en communiceren met mensen. Kortom, veranderingen kosten tijd en energie. Dit geldt ook voor de invoering van Systems Engineering, voor de SE-filosofie in het algemeen en voor SE-producten in het bijzonder. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de koppen van diverse deskundigen binnen INCOSE-verband bij elkaar te steken. Als belemmeringen op de weg van invoering van SE(-producten) snel worden herkend, kunnen we daar efficiënter en effectiever mee omgaan.
Waarop heeft de SIG-SEI zich gericht?
De SIG-SEI was een platform, waarop kennis van SE gekoppeld werd aan ervaringen in verandermanagement en implementatietrajecten. Het doel was het faciliteren van de ontwikkeling en groei van organisaties op het gebied van SE. Dit vond plaats met INCOSE-leden in discussie- en werkgroepactiviteiten.
Wat heeft SIG-SEI opgeleverd?
Kennis, tips, methodes en hulpmiddelen voor het succesvol implementeren van SE.
In 2005 heeft de SIG-SEI haar eerste product aan de INCOSE leden beschikbaar gesteld: "Stappenplan Invoering Systems Engineering".
In 2007 heeft de SIG-SEI een presentatie gehouden worden over praktijkervaringen met SE invoeringstrajecten. Daarbij is een excelsheet gemaakt waarin SE lifecycle terminologie uit verschillende branches met elkaar in verband wordt gebracht.
Download de lifecycle branche mapping.
In 2009 heeft de SIG-SEI een boekje geschreven waarin de abstractie van SE doorbroken wordt. Het beschrijft een uitgewerkt SE voorbeeld dat toegankelijk is voor mensen met verschillende achtergronden, namelijk het verbouwen van een huis. Dit boekje is nog steeds te bestellen in onze webwinkel!
De werkvorm
Eenmaal per maand kwam de SIG-SEI bijeen om van 20.00-21.15, te discussiëren, te overleggen en taken te verdelen en te beslissen. De deelnemers kwamen uit verschillende branches.
Voorzitters die de SIG-SEI hebben geleid:
Jasper Braakhuis
Wibo Tienstra