Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

SIG-aspecten

Wil je zelf een SIG beginnen? In dit artikel worden de administratieve en organisatorische aspecten rondom Special Interest Groups uitgelegd.

Algemene opzet Special Interest Groups

Het doel van een SIG kan zijn:

 1. het maken van of bijdragen leveren aan een concreet Systems Engineering product, of;
 2. het organiseren van lezingen & workshops

Ad 1) Het maken van of bijdragen leveren aan een concreet Systems Engineering "product"

 • Product draagt bij aan de verdere verspreiding en gebruik van Systems Engineering in Nederland
 • Het product dient voor een brede groep Systems Engineering geïnteresseerden een toegevoegde waarde te hebben voor werkzaamheden in hun branche
 • Het product dient niet beïnvloedt te zijn door eenzijdige commerciële belangen van leden van de SIG
 • Het product dient te worden vrijgegeven voor algemeen nut en gebruik via INCOSE

Ad 2) Het organiseren van lezingen & workshops

 

 • Gericht op specifieke behoeften van de leden van de SIG (zoals een cursus specificeren)
 • Lezingen zijn met name domeinspecifiek en gaan gedetailleerder op de inhoud in dan de reguliere lezingen van INCOSE NL.
 • Interactief meedenken over nieuwe producten die SIG zal voortbrengen
 • Ervaringen uitwisselen over het gebruik van het product
 • Wat de leden verder nog boeiend vinden...

Organisatie van een Special Interest Group

Kerngroep
De kerngroep van een SIG kan beschouwd worden als een dagelijks bestuur, met de volgende kenmerken:
 • Liefst samengesteld uit personen die gezamenlijk een branche breed beslaan
 • Tussen de 5 a 10 personen om efficiënt te kunnen functioneren
 • Draagt zorg voor het organiseren van bijeenkomsten
 • Stemmen af met een representant van de CAB en het INCOSE bestuur over inhoud en voortgang van nieuwe producten.
 • Maken het SIG product cq zijn verantwoordelijk voor het maken hiervan door andere geïnteresseerde leden.
 • Kan regelmatig van samenstelling veranderen om overige leden 'een kans te geven'. (bv als een product af is of 1x per jaar 'verkiezingen')

Overige leden

 • Zorgen voor het activeren van de kerngroep door wensen en behoeften kenbaar te maken
 • Vormen indien nodig en gewenst werkgroepen om bijdragen te leveren aan het vervaardigen van producten
 • Er worden geen selectie-eisen gesteld aan leden, iedereen die wil mag meedoen

Relatie met INCOSE NL

De Special Interest Group moet zelfstandig kunnen functioneren maar is een sub-afdeling van INCOSE NL. Daarom zijn enkele voorwaarden gesteld:

 • SIG leden dienen lid te zijn of willen lid worden van INCOSE NL.
 • Het INCOSE bestuur en CAB geven advies over aard en inhoud van het SIG product en waken over de te behalen doelstelling.
 • Activiteiten buiten het maken van SE producten om zijn geheel ter invulling van de SIG zolang belangen van INCOSE niet geschaadt worden.
 • Een lid van het INCOSE bestuur is aanspreekpunt en/of lid van de SIG maar organiseert in principe geen activiteiten voor de SIG.
 • Het Incose bestuur promoot lidmaatschappen en producten van de SIG.

 Financiën

Ongetwijfeld zullen zo nu en dan kosten gemaakt worden binnen een SIG. Voor de financiering hiervan gelden een aantal voorwaarden:

 • Het bestuur van INCOSE NL dient de uitgaven van de SIG te accorderen, waarbij uitgangspunt is dat werkzaamheden door de kerngroep 'om niet' geschieden.
 • Ondersteunende werkzaamheden, bijvoorbeeld administratieve zaken, kunnen eventueel worden gefinancierd.

Zelf een Special Interest Group beginnen?

 • Verzamel liefst al eerst zelf een groepje leden met dezelfde interesse. 
 • Zet beknopt het doel en de benodigde middelen op 'papier'. (Rekening houdend met al het bovenstaande in dit artikel)
 • Meld de SIG bij het bestuur.
 • Ga aan de slag