link

Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Samenvatting: Systems Engineering - Rollen en Competenties

Systems Engineering: rollen en competenties
Wat doet een Systems Engineer en welke competenties zijn daarbij nodig?
Dit begint allereerst door helder te hebben wat Systems Engineering inhoudt.
Systems Engineering gaat hierbij uit van het totale proces: van specificeren, realiseren, exploiteren, beheren, onderhouden en uiteindelijk verwijderen of vervangen van 'systemen'.
Systems Engineering omvat de integratie van al deze aspecten in een coherent en doeltreffend systeem. Het kijkt hiermee over de verschillende disciplines heen en hoort er voor zorg te dragen dat de verschillende 'werelden' gestructureerd en efficiënt samenwerken.

De primaire rol van de 'Systems Engineer' is de verbindende schakel te zijn tussen het management, de klanten, de specialisten en de leveranciers. De Systems Engineer fungeert als 'spin in het web' die de verschillende inhoudelijke behoeften bijeenbrengt. Hij werkt hierbij samen met de verschillende specialisten en engineers.
Dit betekent dat de Systems Engineer naast noodzakelijke technische vaardigheden, ook over uitstekende communicatieve vaardigheden dient te beschikken - de zogenaamde soft skills.
Per fase van een project is de inbreng en vaardigheden van een Systems Engineer verschillend.
Dit boekje beschrijft 12 verschillende karakteristieke rollen van een Systems Engineer.
Afhankelijk van de complexiteit van een project kunnen de verschillende rollen over méér dan 1 persoon verdeeld zijn.
De verschillende rollen worden verder gekoppeld aan de verschillende levenscyclus fases.
In aanvulling daarop beschrijft het boekje de competenties die typisch benodigd zijn voor de verschillende rollen.
Het boekje 'Systems Engineering: rollen en competenties' kan hiermee als hulpmiddel dienen om een project te scannen op benodigde rollen en daarmee het projectteam te organiseren op basis van de benodigde rollen en competenties.